Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας, επικοινωνίας και ηγεσίας μέσα από εξάσκηση στην πράξη. Στο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που διαθέτουν οι όμιλοι, θα μάθετε με τον δικό σας ρυθμό, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters στηρίζεται στη μαθησιακή εμπειρία των Pathways και προσφέρει στα μέλη 11 εξειδικευμένες διαδρομές μάθησης που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν περισσότερες από 300 μοναδικές δεξιότητες.

Μάθετε περισσότερα για τα Pathways, μέσα από τις μεμονωμένες καρτέλες στο παρακάτω μενού.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters International

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας, επικοινωνίας και ηγεσίας μέσα από εξάσκηση στην πράξη. Στο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που διαθέτουν οι όμιλοι, θα μάθετε με το δικό σας ρυθμό, αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Γιατί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters υλοποιείται στην πράξη μέσα από συναντήσεις που οργανώνονται από τα μέλη του κάθε Ομίλου. Στις συναντήσεις ακολουθείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters και τα μέλη σχεδιάζουν στο δικό τους χρόνο, με το δικό τους ρυθμό, την πρόοδό τους και τις δεξιότητες που επιθυμούν να καλλιεργήσουν.

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters στηρίζεται στη μαθησιακή εμπειρία των Pathways και προσφέρει στα μέλη 11 εξειδικευμένες διαδρομές μάθησης που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν περισσότερες από 300 μοναδικές δεξιότητες. Μάθετε περισσότερα για τα Pathways, μέσα από τις μεμονωμένες καρτέλες στο παρακάτω μενού.

 

Mentoring

Το μεντορινγκ αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της εμπειρίας των Toastmasters και για αυτό έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όντας Toastmaster θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε στενά με έμπειρα, υποστηρικτικά μέλη που μέσα από μια δομημένη διαδικασία καθορισμού στόχων, ακρόασης, παροχής συμβουλών και ηθικής υποστήριξης, θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε την διεύρυνση & ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας.

 

Τα 11 Pathways

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, ως στρατηγικός ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην κατανόηση των στυλ ηγεσίας και επικοινωνίας, στην επίδραση της σύγκρουσης σε μια ομάδα και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτόνωση και την διαχείριση της σύγκρουσης. Αυτά τα έργα τονίζουν επίσης την ανάπτυξη στρατηγικών για τη διευκόλυνση της αλλαγής σε έναν οργανισμό ή ομάδα, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη δημόσια ομιλία. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει σε ένα έργο που επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ηγετικών σας δεξιοτήτων.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως ομιλητής και ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην κατανόηση και την οικοδόμηση συναίνεσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη άλλων, μέσω της καθοδήγησης και της καθιέρωσης ισχυρών δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας. Κάθε έργο τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι κορυφώνεται σε ένα έργο «High Performance Leadership», το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από κάθε μέλος με σκοπό να αναπτύξει ένα πρότζεκτ μεγάλης χρονικής διάρκειας.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως χιουμοριστικός και συναρπαστικός δημόσιος ομιλητής. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην κατανόηση της αίσθησης του χιούμορ σας και στο πώς αυτή η αίσθηση του χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να προσελκύσει κοινό. Τα έργα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατανόησης του τρόπου αποτελεσματικής χρήσης του χιούμορ σε μια ομιλία, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων καταστάσεων και αυτοσχέδιων ομιλιών. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει σε μια εκτεταμένη χιουμοριστική ομιλία που θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε όλα όσα μάθατε.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως δημόσιος ομιλητής και ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι /επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας ισχυρής σύνδεσης με τα μέλη του κοινού όταν παρουσιάζετε, τη σύνταξη ομιλίας και την παράδοση ομιλίας. Τα έργα συμβάλλουν στην κατανόηση των βημάτων για τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Κορυφώνεται σε ένα έργο «High Performance Leadership», το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από κάθε μέλος με σκοπό να αναπτύξει ένα πρότζεκτ μεγάλης χρονικής διάρκειας.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως αποτελεσματικός ομιλητής και ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην εκμάθηση του πώς να διαχειρίζεται το άτομο το χρόνο, καθώς και πώς να αναπτύσσει και να εφαρμόζει ένα σχέδιο. Σε όλα τα έργα δίνεται έμφαση στη δημόσια ομιλία και στην ηγεσία μιας ομάδας. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκδήλωσης που θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε όλα όσα μάθατε.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως ισχυρός και αποτελεσματικός ομιλητής. Τα έργα επικεντρώνονται σε στρατηγικές μάθησης για την οικοδόμηση διασυνδέσεων με τους ανθρώπους γύρω σας, την κατανόηση των κινήτρων και την επιτυχή καθοδήγηση μικρών ομάδων για την ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο έργο δημιουργίας ομάδας που συγκεντρώνει όλες τις δεξιότητές σας συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας ομιλίας.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως καινοτόμος ομιλητής και ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στον τρόπο διαπραγμάτευσης ενός θετικού αποτελέσματος μαζί με την οικοδόμηση ισχυρών δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημόσιας ομιλίας. Κάθε έργο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων για χρήση σε περίπλοκες καταστάσεις, καθώς και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προκλήσεις. Κορυφώνεται σε ένα έργο «High Performance Leadership», το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από κάθε μέλος με σκοπό να αναπτύξει ένα πρότζεκτ μεγάλης χρονικής διάρκειας

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως ολοκληρωμένος δημόσιος ομιλητής. Τα έργα σε αυτό το path επικεντρώνονται στην εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο ένα κοινό ανταποκρίνεται σε εσάς και στη βελτίωση της διασύνδεσής σας με το κοινό. Τα έργα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατανόησης της αποτελεσματικής τεχνικής δημόσιας ομιλίας, συμπεριλαμβανομένης της γραφής και της παράδοσης ομιλίας. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει σε μια εκτεταμένη ομιλία που θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε όλα όσα μάθατε.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να χτίσετε τις δεξιότητές σας ως ηγέτης στην επικοινωνία. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην κατανόηση της διαφορετικότητας, στην οικοδόμηση προσωπικών ή/και επαγγελματικών διασυνδέσεων με μια ποικιλία ανθρώπων και στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής δημοσίων σχέσεων. Σε κάθε έργο δίνεται έμφαση στην καλή διαπροσωπική επικοινωνία και στην επικοινωνία ως δημόσιος ομιλητής. Κορυφώνεται σε ένα έργο «High Performance Leadership», το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από κάθε μέλος με σκοπό να αναπτύξει ένα πρότζεκτ μεγάλης χρονικής διάρκειας.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως συνεργατικός ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην ενεργητική ακρόαση, στην παροχή κινήτρων στους άλλους και στη συνεργασία με μια ομάδα. Κάθε έργο συμβάλλει στην οικοδόμηση δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημόσιας ομιλίας. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι καταλήγει σε ένα έργο που επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ηγετικών σας δεξιοτήτων.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι σας βοηθά να χτίσετε τις δεξιότητές σας ως στρατηγικός ομιλητής και ηγέτης. Τα έργα σε αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας για την ανταλλαγή πληροφοριών με μια ομάδα, τον προγραμματισμό επικοινωνιών και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Σε κάθε έργο δίνεται έμφαση στη γραφή και την παράδοση ομιλίας. Αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι κορυφώνεται με την ανάπτυξη και την έναρξη ενός μακροπρόθεσμου προσωπικού ή επαγγελματικού οράματος.

Αποτελείται από 5 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιέχει ενότητες εργασίας, όπου το μέλος καλείται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή/και να υλοποιήσει μια εργασία και να δώσει μια ομιλία για την οποία θα λάβει ανατροφοδότηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερα